Spring naar content

Aanmeldingen: van boekwerk tot volzin

schrijversplaza-aanmeldingen

Aanmeldingen: van boekwerk tot volzin

Het is druk op de relatief kleine redactie van Schrijversplaza. Onze mailbox stroomt vol met aanmeldingen van tekstschrijvers uit het hele land. Het is een gevarieerd aanbod. Van oude rot in het schrijversvak tot jongvolwassene met enkele jaren ervaring. Aan ons de taak om te lezen, te bespreken, te antwoorden, te schiften en te oordelen.

Kleurrijk taalgebruik

In de openstaande vacature vragen we naar beweegredenen. Waarom wil iemand zijn tijd en kunde inzetten voor Schrijversplaza? Door het formuleren van deze motivatie krijgen wij meteen een eerste indruk van de gehanteerde schrijfstijl. Elke dag opnieuw worden we positief verrast, er is namelijk en masse gehoor gegeven aan ons verzoek.

Een verscheidenheid aan kleurrijk taalgebruik passeert dagelijks de revue. Hierin zijn de verschillen groot. Sommige tekstschrijvers zijn gemotiveerd tot op het bot en maken van hun aanmelding een compleet boekwerk. Anderen typen één regel of een enkele alinea. Er wordt verwezen naar eigen websites, we krijgen tekstdocumenten toegestuurd en we zien links voorbij komen die ons attenderen op online gepubliceerd werk.

Waar letten wij op?

Schrijven is inspireren, formuleren, ritme, schrappen, vertalen, ontdekken en meer. Schrijven is kleur geven met woorden. Dus waar wij dan op beoordelen? Op schrijverstalent. Er is geen beste manier. Maar voor degenen die zich nog willen aanmelden hebben we één tip: zorg dat er geen onjuistheden insluipen. Let goed op spel- en taalfouten. Die zijn cruciaal.