Spring naar content

Kies het juiste taalniveau voor je doelgroep

taalniveau-doelgroep

Kies het juiste taalniveau voor je doelgroep

Met een ingewikkelde tekst vol technische specificaties overtuig je geen klanten die gewoon op zoek zijn naar een elektrisch speelgoedautootje voor hun kind. Dat hoeven we jou niet uit te leggen. Maar het is verrassend om te zien hoeveel bedrijven toch moeite hebben om goed aan te sluiten op het taal- en denkniveau van hun klant.

Valkuil: jij weet te veel

De grootste valkuil van veel organisaties is dat ze zelf simpelweg te veel weten. Jij kent je bedrijf, producten en diensten door en door. En waarschijnlijk ben je ook nog eens ontzettend enthousiast. Het gevolg is vaak dat het lastig is om al die belangrijke kennis, feiten en USP’s (unique selling points) om te zetten naar iets wat jouw (nieuwe) klant goed begrijpt. Dit komt het meest voor bij bedrijven met technische producten, gemeentes en andere overheden.

Taalniveaus

Als tekstschrijvers hanteren we zes taalniveaus.

A1: Kort en krachtig

Dit taalniveau is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden die veel voorkomen. Kies woorden met weinig lettergrepen. Dit taalniveau wordt veel gebruikt voor communicatie naar een grote algemene doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan reclameposters, eenvoudig uitgelegde overheidscampagnes, maar bijvoorbeeld ook teksten voor kinderen.

A2: zeer eenvoudig taalgebruik

A2 is voor mensen die gemakkelijker spreken dan lezen. Schrijf vooral korte en begrijpelijke zinnen die aansluiten op dagelijkse situaties. Gebruik eenvoudige woorden en vermijd vaktaal.

B1: de nieuwe standaard voor bedrijven (meest gebruikt)

Teksten op B1-niveau zijn door de meeste mensen gemakkelijk te lezen. Tachtig procent van de Nederlandse bevolking kan deze teksten goed volgen. De teksten zijn duidelijk voor mensen die weinig voorkennis hebben over het onderwerp en sluiten goed aan op het dagelijks leven. Ook mensen met een hoger opleidingsniveau vinden het vaak het prettigst om teksten op dit taalniveau te lezen, omdat ze deze op hoog tempo kunnen lezen. Voorbeelden van toepassingen van B1-teksten zijn bijsluiters, algemene voorwaarden, tijdschriften (met uitzondering van vakbladen), veiligheidsprocedures en producthandleidingen.

Steeds meer organisaties kiezen voor teksten op B1-niveau, omdat zij hiermee het grootste publiek bereiken.

B2: voorkennis en vakgenoten

Teksten op B2-niveau zijn iets ingewikkelder, maar nog steeds goed te begrijpen voor veel mensen. Er is vaak wel enige voorkennis nodig of een breder begrip van actualiteiten en de maatschappij. B2 wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in literaire boeken. Gebruik dit taalniveau voor vakgenoten en mensen die door hun interesse of werk al voorkennis hebben over het onderwerp. Deze teksten mogen jargon bevatten en moeilijkere woorden. Langere zinnen en bijzinnen zijn geen probleem.

C1: voor collega’s en geïnteresseerden

Teksten op C1-niveau kunnen bestaan uit ingewikkelde constructies, veel bijzinnen en veel jargon. De lezer kan abstracte onderwerpen vertalen naar concrete onderwerpen en toepassingen, zonder dat dit specifiek wordt uitgelegd. Deze teksten zijn vooral bedoeld voor vakgenoten en hoogopgeleide leken die interesse of voorkennis hebben over het onderwerp. C1 wordt veel gebruikt voor interne documenten bij (semi-)overheden en bedrijven. Je hoeft jouw vakgenoten immers niet veel uit te leggen. Hoogopgeleide buitenstaanders kunnen de teksten vaak wel begrijpen, maar het kost meer moeite als het niet over hun eigen onderwerp gaat.

C2: voor hoogopgeleide professionals

Dit is het hoogste taalniveau. Het wordt vooral gebruikt door hoogopgeleide professionals die met collega’s of vakgenoten communiceren. Denk bijvoorbeeld aan interne technische verhandelingen, teksten over abstracte onderwerpen en wetenschappelijke artikelen. Er is vaak voorkennis nodig om teksten op dit taalniveau goed te begrijpen.

Welk taalniveau is geschikt voor mijn klant?

Wat is jouw doelgroep en wat weten ze van jouw producten of diensten? Dat zijn de twee belangrijkste vragen. Iemand met B1 leesniveau kan goed teksten lezen op A1, A2 en B1, maar heeft moeite met teksten op B2-niveau. De kans is groot dat iemand met B1-niveau teksten op C-niveau niet begrijpt. Een hoogopgeleide die teksten op C1-niveau leest, heeft moeite met C2, maar kan dit nog enigszins volgen als hij de teksten kan herlezen. Toch vindt iemand die op C1-niveau leest het nog steeds het prettigst om B1-teksten te lezen, omdat dit weinig tot geen moeite kost. Weet je het niet zeker? Schrijf dan altijd op B1-niveau. Dan zit je altijd goed.

Objectieve blik

Als tekstschrijver bieden wij vaak een objectieve blik op jouw producten en diensten. Wij zijn geen expert in jouw vakgebied, maar hebben een brede algemene kennis. Daardoor helpen wij om jouw ruwe aantekeningen en schetsen om te vormen in een goed lopend verhaal voor je doelgroep. Of we vertalen ingewikkelde productspecificaties op C1-niveau naar duidelijke voordelen die ruim tachtig procent van de Nederlandse bevolking begrijpt. Zo sluit je boodschap goed aan bij jouw doelgroep.